050-5690130 רח' ארלוזורוב 145, תל אביב

רומן זדורוב - בקשה למשפט חוזר


רומן זדורוב - בקשה למשפט חוזר

מתוך מסמך הבקשה למשפט חוזר:

"אין ספק שהגיעה השעה להתיר את הספקות, והיום הראיות החדשות הרבות, המצורפות לבקשה זו, אכן עושות זאת, בהוכיחן כי המבקש לא רצח את המנוחה! יתרה מזו, הן לא רק מוכיחות זאת אלא אף מגדילות לעשות, בהוכיחן חד משמעית מי כן רצח אותה – הבחורה (האשה) החופשיה והמאושרת מן ההפקר - א.ק!"

"מכל הראיות החדשות הרבות והעוצמתיות שהובאו לעיל בבקשה הנדונה, הן אלה המוכיחות ישירות ובודאות את העובדה כי המבקש לא רצח את המנוחה, והן אלה המוכיחות בודאות את העובדה כי מי שרצח אותה היתה א.ק, מתחייבת המסקנה כי מן הדין ומן הצדק להורות על קיום משפט חוזר למבקש."

צפה במסמך הבקשה המלא: (396 עמודים)
בקשה לקיום משפט חוזר

תגובת הפרקליטות לבקשה למשפט חוזר תגובת עו"ד ירום הלוי לתגובת הפרקליטות