050-5690130 רח' ארלוזורוב 145, תל אביב

רומן זדורוב - בקשה למשפט חוזר


רומן זדורוב - בקשה למשפט חוזר

מתוך מסמך הבקשה למשפט חוזר:

"אין ספק שהגיעה השעה להתיר את הספקות, והיום הראיות החדשות הרבות, המצורפות לבקשה זו, אכן עושות זאת, בהוכיחן כי המבקש לא רצח את המנוחה! יתרה מזו, הן לא רק מוכיחות זאת אלא אף מגדילות לעשות, בהוכיחן חד משמעית מי כן רצח אותה – הבחורה (האשה) החופשיה והמאושרת מן ההפקר - א.ק!"

"מכל הראיות החדשות הרבות והעוצמתיות שהובאו לעיל בבקשה הנדונה, הן אלה המוכיחות ישירות ובודאות את העובדה כי המבקש לא רצח את המנוחה, והן אלה המוכיחות בודאות את העובדה כי מי שרצח אותה היתה א.ק, מתחייבת המסקנה כי מן הדין ומן הצדק להורות על קיום משפט חוזר למבקש."

צפה במסמך הבקשה המלא: (396 עמודים) מ"ח מספר 6881/19
בקשה לקיום משפט חוזר החלטת העליון על קיום משפט חוזר

11.05.21 YNET: הכרעה דרמטית בעליון: משפט חוזר לרומן זדורוב
11.05.21 פוסטה: העליון קבע: משפט חוזר לרומן זדורוב

מסמךתגובת הפרקליטות לבקשה למשפט חוזר
מסמךתגובתי לתגובת הפרקליטות
מסמךבקשתי לעיון בשני מסמכים רפואיים מלאים של א.ק
מסמךהחלטת בהמ"ש כי הפרקליטות תעביר לו במעטפה את שני המסמכים
מסמךהחלטת בהמ"ש כי יש להרחיב את פראפרזת מסמך ב' של א.ק
מסמךהחלטת בהמ"ש על קיום דיון בהרחבת הפראפרזה
מסמךבקשתי לפיצול הדיון בפראפרזת מסמך א.ק מהדיון בראיות החדשות
מסמךבקשתי להוספת ההרצאה המקוונת של דר. קוגל כראיה נוספת
מסמךתגובת הפרקליטות לבקשה להגשת ההרצאה המקוונת
מסמךבקשתי לשחרור רומן לאלתר
מסמךתגובת הפרקליטות לבקשת שחרור רומן
מסמךבקשתי למתן צו לקבלת חוו"ד בנושא ההרצאה המקוונת מדר. קוגל
מסמךפרוטוקול הדיון הראשון מיום 6.9.20
מסמךהחלטת בהמ"ש בעקבות הדיון מיום 6.9.20
מסמךתגובת הפרקליטות לבקשתי למתן חוו"ד ע"י דר. קוגל
מסמךתגובתי לתגובתה לבקשתי למתן חוו"ד ע"י דר. קוגל
מסמךבקשת הפרקליטות להגיב על תגובתי לתגובתה בענין מתן חוו"ד ע"י דר. קוגל
מסמךתגובתי לבקשת הפרקליטות להגיב על תגובתי לתגובתה בענין מתן חוו"ד ע"י דר. קוגל
מסמךהחלטת העליון 13.10.20 לקבל תגובה לתגובה לתגובה
מסמךתגובת הפרקליטות לתגובתי לתגובתה לבקשתי בענין דר קוגל
מסמךפרוטוקול הדיון השני מיום 2.11.20
מסמךהחלטת בהמ"ש העליון מיום 2.11.20
מסמךהודעת הפרקליטות על סירוב היועמ"ש למתן חוו"ד ע"י דר. קוגל
מסמךמודעה בהמ"ש מטעם המבקש לגבי סירוב היועמ"ש
מסמךפרוטוקול הדיון השלישי והעיקרי מיום 10.11.20
מסמךהחלטת בהמ"ש העליון מיום 10.11.20
מסמךמודעת המבקש לגבי הגשת חוו"ד מומחה רפואה משפטית מחו"ל
מסמךתרגום לעברית של חוות דעת הרופא המשפטי מחו"ל
מסמךעמדת הפרקליטות לגבי כתם הדם על העקבה - 3.1.21 + חווה"ד הנגדית מטעמה של הרופא המשפטי מחו"ל
מסמךתגובתי לעמדתה וכן לחווה"ד של המומחה מטעמה
מסמךהחלטת בהמ"ש העליון מיום 11.1.21
מסמךבקשה למשפט חוזר + החלטת העליון על קיום משפט חוזר מיום 11.5.21