050-5690130 רח' ארלוזורוב 145, תל אביב

גרימת מוות ברשלנות

גרימת מוות ברשלנות היא עבירת ההמתה הקלה ביותר בחומרתה, שעונשה המקסימלי הוא שלוש שנות מאסר.

כדי להרשיע נאשם בעבירה זו על התביעה להוכיח שני דברים:

א.כי הנאשם גרם למותו של המנוח במעשה או במחדל (שהוא דווקא אי עשיית מעשה שהיתה לו חובה לעשותו).
ב.כי גרימת המוות נבעה מרשלנותו, כלומר מכך שהיתה לו חובת זהירות כלפי המנוח, מכך שהוא הפר אותה, ומכך שאדם סביר לא היה מפר אותה.

רוב האישומים בעבירה זו קשורים להמתת אדם במסגרת תאונת דרכים, כלומר במהלך התרשלות הנאשם בנהיגתו (תחום התעבורה) ואולם גרימת מוות ברשלנות יכולה "למצוא מקום" גם בתחום העבודה, הרפואה, הצבא, ההשגחה (על ילדים וחסרי ישע), והחזקת מקומות, חיות ודברים מסוכנים. בכל אלה קיימות חובות זהירות של בעלי תפקידים כלפי הציבור הרחב או ציבור מסוים, והפרתן, בשילוב עם מותו של פלוני כתוצאה מההפרה, תוביל לאישום בעבירה זו כלפי בעל התפקיד.


גרימת מוות ברשלנות: זיכויים מגרימת מוות ברשלנות

שמעון מלכה126/10/99ת.פ 2858/98, בימ"ש שלום נצרת