050-5690130 רח' ארלוזורוב 145, תל אביב

משפטים חוזרים


ויקטור גואטה

תיק מ"ח 1689/17, בימ"ש העליון 17/2/19
מסמך17.2.19 - הסכמת הפרקליטות לקיום משפט חוזר בתיק
מסמך26.2.19 - החלטת העליון על קיום משפט חוזר
וידאותגובת המורשע ברצח שיעמוד למשפט חוזר אחרי 12 שנה