050-5690130 רח' ארלוזורוב 145, תל אביב

עבירות הלבנת הון

עבירת הלבנת ההון היא חדשה יחסית. חוק איסור הלבנת הון נחקק בשנת 2000, ונועד למנוע פעילות להסתרת מקורו של רכוש (בד"כ כסף) שהושג בעבירה , ששמש לביצועה, או אפשר את ביצועה.

החוק מתייחס לשני סוגי עבריינים פוטנציאלים- האדם הפרטי וכן נותני שירותים פיננסיים כדוגמת בנקים ומשרדים להמרת מטבע או לנכיון שיקים.
לגבי נותני השירות מפרטים החוק, וכן תקנות שהותקנו מכוחו, שורה של דיווחים שהם מחויבים בהם לגבי אנשים שביצעו פעולות כספיות שונות בסכומים שונים.

העונש המקסימלי בגין עבירת הלבנת ההון הינו עשר שנות מאסר. בשנים האחרונות נוטה הפרקליטות להגיש כתבי אישום בעבירה זו במסגרת מלחמתה בגורמים שהיא סבורה כי הם מהווים ארגוני פשע.